2020-21 Varsity

2020-21 Varsity

#PlayerTeamPositionB/TGrad
0Lily Larkins2019-20 Varsity3BR/R2021
1Ava Nolan2020-21 VarsityPL/L2024
2Vanessa Archuletta2020-21 VarsityOFR/R2024
3Lindsey Blanchfield2019-20 VarsitySS, OFL/R2021
4Maddy Bibona2020-21 VarsityOFR/R2024
5Charlotte Coder2019-20 VarsityOFR/R2022
7Gabriella DiFrancesco2019-20 VarsityP, 1BR/R2023
10McKayla Cotton2019-20 VarsityP, 2BR/R2022
12Eliana Gottlieb2019-20 VarsityOF, 1BL/L2021
20Dru Stinson2019-20 VarsityUR/R2022
22Alexis Amaro2019-20 VarsityUR/R2021
23Dylann Douglass2019-20 Varsity2B, OFR/R2021
27Sydni Griffin2019-20 Varsity2BR/R2022
38Kori Villeneuve2019-20 Varsity3BR/R2023
42Jianna Lopez2019-20 VarsityC, 3BR/R2023
44Kendall Kelly2019-20 VarsityC, 1BR/R2021